GDPR

 

GDPR

GDPR ( General Data Protection Regulation) – dataskyddsförordningen.

Sedan 25 maj 2018 gäller en ny lag GDPR, som skall skydda
Dig och Din personliga integritet och ställa högre krav på säkerhet.

Som medlem i Vänersborgs Idrottshistoriska Förening är Dina
personuppgifter kopplade till vårt medlemsregister för information och administration (Digitalt och tryck).
I detta 
finns uppgift på namn, telefon och adress  – inga födelsedata.
Uppgifterna används för att tillsammans med betrodd
samarbetspartner administrera utskick av vår medlemstidning
Westgötarnas Idrottshistoria och för information 
till våra medlemmar.
Ansvar för detta har vår kassör.

Hemsidan har inga andra personuppgifter än kontakter till styrelsen.
Publicering av enskilda bilder sker efter med
givande av berörd person.
Protokoll distribueras ej. Ej aktuella personuppgifter raderas efter hand.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter, som vi har om 
Dig,
och hur de används.