PROBLEM VID ”KINGS CUP” I VÄNERSBORG PÅ 1970-TALET !

Davids Kup

 

I mitten av 1970-talet arrangerade Vänersborgs Tennisklubb (VTK), tillsammans med Svenska Tennisförbundet, den stora turneringen ”Kings Cup” i Vänersborg. Något år tidigare hade Sverige vunnit ”Davis Cup” och den stora, mycket värdefulla ”Davis Cup-Pokalen”, som förvarades i Stockholm.

Lennart Sandström, VTK, och tillika en mycket erkänd elitdomare i tennis kom på idén att man skulle visa upp ”Davis Cup-Pokalen” under ”Kings Cup” dagarna. Han tog kontakt med Svenska Tennisförbundet och fick löfte om att få låna pokalen under tävlingsdagarna. Kravet var att under nätterna skulle förvaras i bankvalv och att transporten till Vänersborg skulle utföras av ett vaktbolag som skulle ansvara för att den kom tillbaka till Stockholm i oskadat skick.

Man kom överens med ett vaktbolag, som skulle utföra transporten, och att man skulle mötas utanför Riksbanken i Vänersborg en viss dag  kl.16.00, där Lennart Sandström och övriga berörda skulle finnas på plats. Ingen ”Davis Cup-Pokal” kom kl.16.00, men vid 17-tiden ringde vaktbolaget från Mariestad och berättade att en liten malör hade skett. Man hade vid en fikapaus på en vägkrog lämnat ”pansarbilen” låst och nu kunde man inte komma in i densamma. Man hade inte följt de instruktioner som gällde och nu var frågan ”Vad skulle man göra” ?

Lennart Sandström, som också var brottmålsadvokat, erinrade sig då att han  hade försvarat en ”kassaskåpssprängare” och att denna man satt intagen på fängelset i Mariestad. Lennart ringde fängelsedirektören i Mariestad och sa ”Du har en intagen, NN, som är bra på att öppna svåra kassaskåp, kan vi få låna honom ett pat rimmar ? Ute vid vägkrogen står en säkerhetsbil där dörrarna gått i baklås.

NN fick ett par timmars permission. Han öppnade strax dörren och ”Davis Cup-Pokalen” kunde fortsätta färden till de väntande arrangörerna vid Riksbanken i Vänersborg. Lennart lovade personalen i vaktbolagets bil, som inte hade skött uppdraget på ett bra sätt, att inte berätta händelsen för någon de närmaste 10 åren. Vid ett ”Idrottscafé”, som VTK arrangerade i mitten av 1990-talet, hade det gått 20 år och då berättade han detta för första gången.

 

Berättat av Lennart Sandström vid ett ”Idrottscafé” som Vänersborgs TK arrangerade i mitten av 1990-talet och återberättat av Jan-Gunnar Lindén vid den ”Nostalgikväll”

som VIHF arrangerades i samband med att Sport-Centrum firade sitt 50-års jubileum

(1964-2014) den 22 oktober.

UPPDATERAD: 07 JUN 2016 15:54Skribent: Lars-Göran Bengtsson