Medlemstidning

Tidigare utgåvor av WI-tidningen

Innan WI-tidningen startade sin utgivning 2004,
producerades ett antal Årskrifter och liknande.
Dessa häften kommer nu att scannas och presenteras här.
Komplettering kommer att ske efter hand.

Årsskrift 1989   Årsskrift 1990   Årsskrift 1991 

Årsskrift 1992   Höstskrift 1992   Årsskrift 1993   

HöstJubskrift 1993  Årsskrift 1994   Höstskrift 1994 

Årsskrift 1995  Höstskrift 1995  Årsskrift 1996 

Höstskrift 1996  Årsskrift 1997   Årsskrift 1998 

Jubskrift 1998  Jub. bild 1998  Årsskrift 1999  

Årsskrift 2000   Museum 10 år  Årsskrift 2001 

Årsskrift 2002  Årsskrift 2003

 

WI-tidningens samtliga utgåvor  från 2004 till 2020

2015 WI nr 1     2015 WI nr 2     2015 WI nr 3     2015 WI nr 4

2016 WI nr 1     2016 WI nr 2     2016 WI nr 3     2016 WI nr 4

2017 WI nr 1     2017 WI nr 2     2017 WI nr 3     2017 WI nr 4

2018 WI nr 1     2018 WI nr 2     2018 WI nr 3     2018 WI nr 4

2019 WI nr 1     2019 WI nr 2     2019 WI nr 3     2019 WI nr 4

2020 WI nr 1     2020 WI nr 2     2020 WI nr 3     2020 WI nr 4