Bli medlem

Välkommen som medlem i vår förening. Som medlem får du, förutom den trevliga gemenskapen, fyra nummer per år av den fina WI-tidningen.
Länk till tidigare utgåvor av tidningen.

Medlemsavgiften är 200 kr/år och betalas via
bankgiro 5859-9200.

Vid eventuella frågor, kontakta vår
sekreterare Lars-Göran Bengtsson
073 639 71 88
lgb.vanersborg@gmail.com