Bli medlem

Välkommen som medlem i vår förening.
Som medlem får du, förutom den trevliga gemenskapen,
fyra nummer per år av den fina WI-tidningen.
Länk till tidigare utgåvor av tidningen.
Medlemsavgiften är 150 kr/år och betalas via
bankgiro 5859-9200.
Vid eventuella frågor, kontakta vår
sekreterare Lars-Göran Bengtsson
073 639 71 88
lgb.vanersborg@gmail.com