Årsmötet 2022 avklarat

juli 29, 2022 16:07:57 Janne Åberg
06 APR 2022 14:15
Vänersborgs IHF har genomfört sedvanligt årsmöte den 16 mars i konferensrummet i Idrottshusets entré.

Vänersborgs Idrottshistoriska Förening (VIHF) genomförde sitt ”Årsmöte 2022” den 16 mars på Idrottshuset och ett 15-tal medlemmar var närvarande.

Ordföranden, Vangelis Floros, inledde mötet med en tyst minut för de medlemmar som avlidit under 2021.

Sedvanliga mötesförhandlingar genomfördes med presentation av verksamhet-och ekonomisk berättelse, den senare godkändes av revisorerna Gunnar Jarhed och Roy Johansson.
Årsavgiften för 2023 fastställdes som oförändrad, vilket innebär 150,- för enskild medlem och 250,- för föreningar.

Till ordförande för 2022 omvaldes Vangelis Floros och till styrelseledamöter för 2022-2023 omvaldes Jan Forsell, Ragnar Lindström och Lars-Göran Bengtsson. Ett fyllnadsval i styrelsen genomfördes och här valdes Ronnie Ågren att ersätta Sven-Olof Gustafsson.
Som revisorer för 2022 valdes Gunnar Jarhed (omval) och Jan Norberger (nyval). Som ansvarig för valberedningen omvaldes Tomas Danielsson och som musei-intendent omvaldes Benny Östh.

Styrelsen diskuterade olika aktiviteter under året. Under ”Kulturveckorna” i Vänersborgs 2021 gästade tennisoraklet Björn Hellberg Vänersborg och inför samma veckor 2022 har kontakt tagits med rallyföraren Per Eklund för ett besök.

Man kommer också vid något tillfälle visa gamla idrottsfilmer och planerar under hösten att föreningens revisor, Gunnar Jarhed, skall visa sina bilder från ”Gamla Vänersborg”.
Möjligen kan också någon resa bli aktuell.

Lars-Göran Bengtsson

  Tidigare  WI-tidningar