Årsmöte 2012

juli 28, 2022 12:07:27 Janne Åberg

20 APR 2012 10:54
Vänersborgs Idrottshistoriska Förening höll sitt årsmöte den 7 februari 2012. Mötet var som vanligt välbesökt och fyllde stora delar av museets lokaler.

Benny Östh hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Mötesförhandlingarna var väl förberedda och avverkades snabbt.

Styrelsen fick följande utseende för 2012:

Ordförande: Benny Öst
Sekreterare: Lars-Göran Bengtsson
Kassör: Gun Olausson
Ledamöter: Arne Tibblin, Arne Johansson, Inez Sjöstad och Ragnar Lindström
Suppleanter: Sven-Olof Gustavsson och Roy Johansson
Adjungerad ledamot: Marie-Louise Sjöö.

Med på mötet var kommunalrådet Lars Blomgren, som berättade lite om gången och läget för idrottsmuseet. Det finns inga konkreta förslag för dagen.
Men Lars berättade att detta upptar större delen av hans arbetstid jus nu.

Därefter kåserade Peter Johansson från Vänersborgs Museum om kulturaxeln, som sträcker sig från kanalen nedanför Residenset och upp till stora museet
där idrottsmuseet finns i en lokal bredvid. På OH-bilder visade han staden äldre hus som många har fått lämna plats för nyare bebyggelse.
Det var många av stadens prominenta personer som byggde sina hus, som många gånger var bostäder och där de drev sin affärsverksamhet.
Vänersborgs storhetstid var under den så kallade havreperioden. Den kallades så dåmycket av spannmålet som odlades runt om i bygden,
skeppades ut från Vänersborgs hamn. Peter avtackades med blommor och mötet avslutades med kaffe och fralla.

  Tidigare  WI-tidningar