Årsmöte 2010

juli 28, 2022 12:07:43 Janne Åberg

02 MAJ 2011 10:51
Den 9/2-10 höll Vänersborgs Idrottshistoriska Förening sitt årsmöte i muséets lokaler. Mötet var som vanligt välbesökt.

Vice ordförande Benny Östh hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Till ordförande för årsmötet valdes Lars-Göran Ljunggren.
Efter sedvanliga mötesförhandlingar, där Benny Östh valdes till ordförande bjöd muséet på kaffe och smörgås.

Därefter pratade Lars-Göran om tankarna som finns för muséet och kulturaxel, som sträcker sig från Fisketorget till stora muséet.
Några konkreta förslag hade han inte för dagen. En arkitekttävling skall kommunen utlysa, för att få förslag på vad som kan göras med området i kulturaxeln.
Efter Lars-Görans framförande kom det en del frågor, som i dag inte hade några svar. Benny Östh tackade för visat intresse och avslutade mötet.

  Tidigare  WI-tidningar