Aktiviteter 2012

juli 28, 2022 12:07:47 Janne Åberg
02 MAR 2012 10:35
 
1 Ställa ut rolls-up till olika intressenter i kommunen som önskar låna och visa.

2 Utställningsmontrar i Arena Vänersborg

3 Utställningsmontrar i Idrottshuset Vänersborg

4 Utställningsmontrar i Fyrkanten Vargön

5 Utställningsmontrar i övriga orter i kommunen

6 Vid önskemål utställningar i kommunhuset

7 Tillfälliga montrar i övrigt t.ex Swedbank, maj-sep (100 års jubileum  Bror Focks medverkan vid OS 1912.)

8 Medverkan vid utdelning av Wibom-stipendium, med historik och material  om den samma.

9 Agera mot idrottsgym. i första hand mot rektor, lärare  och elevgrupper

10 Inbjuda föreningar att ha träffar i museets lokaler

11 Inbjuda kända idrottsutövare att hålla föredrag i museet eller annan  lämplig lokal vid kafékvällar

12 Öppethållande för allmänheten helgfria Lördagar 11:00-15:00,  samt vid andrar speciella tillfällen

  Tidigare  WI-tidningar